Weblogposting | Datum: 14-03-2018


Loop de MaaSRoute tijdens Intertraffic Amsterdam 2018
Hieronder vindt u deelnemers aan de MaaSRoute.

Het volledige Seminars & Side Events programmaoverzicht vindt u hier!


WPS Parking, A Dynniq company
Hal 8 stand 8.524
Parking as a Service
Met Parking as a Service overbrugt WPS de kloof voor eigenaars van parkeerterreinen, en speelt hiermee in op de maatschappelijke verschuiving van het gebruik van infrastructuur naar het gebruik van persoonlijke apparaten zoals smartphones, o.a. met het aanbieden van een investeringsvrij parkeerbeheersysteem met een tweejaarlijkse hardware-refresh om gelijke tred te houden met consumentengedrag bij minimale TCO.

Monotch
Hal 8 stand 08.522
Monotch MaaS Dataplatform
Met MaaS (Mobility as a Service) gaat de reiziger haar eigen mobiliteit real-time inkopen. Middels het Monotch MaaS dataplatform wordt hiervoor de continue interactie tussen klantbehoefte, wegbeheerders en mobiliteitsaanbieders een feit en daarmee compleet nieuwe smart mobility services voor de gebruikers zoals betalingen, informatieverstrekking, routeadvies afhankelijk van persoonlijk voorkeur van de reiziger. Dit leidt op micro-niveau tot een ultra personaliseerbare service en op macroniveau tot een beter functionerend mobiliteitsnetwerk waarbij bestaande en toekomstige resources optimaal worden ingezet.

Connected + Calendar42 + Toogethr
Hal 8 stand 08.522
Vraaggestuurde realtime mobiliteit
Wij zijn het consortium dat uw bereikbaarheidsprobleem gaat oplossen. Enerzijds door onze krachten te bundelen en anderzijds door mensen te verleiden om gebruik te maken van diverse mobiliteitsvormen. Wij werken met real-time informatie waardoor wij vraaggestuurd en op afroep efficiënt kunnen opereren; vraaggestuurde mobiliteit (MaaS en zelfrijdend vervoer). Wij bieden mensen een incentive aan zodat het voor hun attractiever wordt om hun gedrag aan te passen op de mobiliteitsvorm en aan de actuele verkeerssituatie. Zo worden zij actief geholpen in hun mobiliteitskeuze en komen zij uiteindelijk sneller op hun bestemming. Bovendien wordt de doorstroming hierdoor verbeterd en wordt er een stempel gedrukt op vermindering van de CO2 uitstoot.

FrontierCities2
Hal 8 stand 08.522
Versnellings & Incubatieprogramma voor Smart Mobility oplossing in Europa
FrontierCities2 bouwt voort op de basis van de eerste editie van de FrontierCities Accelerator (2014-2016), die een uitzonderlijk geografisch bereik creëerde, waaronder 28 kleine en middelgrote ondenemingen en start-ups die 28 slimme mobiliteitsoplossingen ontwikkelen en testen in meer dan 45 stedelijke gebieden in Europa. Het project verleent beurzen om mobiliteitsproblemen in steden aan te pakken en biedt technische en zakelijke ondersteuning voor de geselecteerde oplossingen. Het vertegenwoordigt een enorme sprong voorwaarts in de schaalvergroting, ambitie en service van het versnellings- en incubatieproces van FIWARE MKB-bedrijven en start-ups..

MaaS Alliance
Hal 8 stand 08.520
Europese publiek-private MaaS samenwerking
De Mobility as a Service (MaaS) Alliantie is een publiek-private samenwerking die de basis legt voor een gemeenschappelijke aanpak van MaaS, waarmee de schaalvoordelen worden ontsloten die nodig zijn voor een succesvolle implementatie en acceptatie van MaaS in Europa en daarbuiten. Het hoofddoel is het faciliteren van een enkele, open markt en volledige inzet van MaaS-services.

2getthere
Hal 8 stand 08.418
Geautomatiseerde vervoerssystemen
Als leverancier van geautomatiseerde (openbare) vervoerssystemen zal 2getthere haar 3e generatie GRT-voertuig op Intertraffic laten zien. 2getthere realiseert geautomatiseerde vervoerssystemen voor slimme steden. De technologie is gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met geautomatiseerde voertuigen in verschillende veeleisende omgevingen. Afhankelijk van de vereisten en configuratie van de applicatie, kunnen 2getthere's zelfrijdende voertuigen worden gebruikt om Automated People Mover Systems, Automated Transit Networks en Shared Autonomous Vehicles te realiseren.

Maas Taskforce Connekt
Hal 8 stand 08.418
Nederlands MaaS platform
Samenwerking is 'cruciaal' om MaaS-diensten te kunnen exploiteren. De Taskforce MaaS, mogelijk gemaakt door Connekt, versnelt MaaS in Nederland. Mede als gevolg van de uitrol van verschillende componenten die nodig zijn om een MaaS-service te vormen, zoals nieuwe betaalmethoden, prognosemodellen, andere mobiliteitsdiensten en mogelijke toepassingsgebieden. Aanwezige partijen uit de Taskforce zijn: WHIM, RMC en InTraffic.

Metropoolregio Amsterdam
Hal 8 stand 08.308
Regio Amsterdam start in 2018 met Mobility as a Service
Een van de manieren om Amsterdam en het noordelijk deel van de Randstad een aantrekkelijke plek te maken om te wonen, te bezoeken en te werken, is het verminderen van het autoverkeer. Het bezit van een auto wordt minder aantrekkelijk wanneer gebruikers mobiliteitsdiensten kunnen afhandelen die naadloze toegang tot openbaar vervoer, taxidiensten, gedeelde auto's en fietsen, pendeldiensten, parkeeroplossingen en gemakkelijke manieren van betaling bieden. De regio Amsterdam daagt mobiliteitserviceproviders daarom uit om innovatieve mobiliteitsoplossingen aan te bieden voor burgers en werknemers van bedrijven die gevestigd zijn in het zakelijke district van de Zuidas. Bij Intertraffic presenteert Amsterdam nieuwe mobiliteitsdiensten zoals WHIM, Tranzer en Flex.

Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat
Hal 8 stand 08.516
MaaS initiatieven in Nederland
Een belangrijke ontwikkeling is de totstandkoming en brede beschikbaarheid van multimodale, digitaal toegankelijke mobiliteitsdiensten voor Mobility as a Service. Het Ministerie van IenW en decentrale overheden bereiden daarom aanbestedingen van regionale MaaS pilots voor om meer inzicht te krijgen in de effecten van MaaS. Hoe komt er een MaaS-aanbod in het hele land (en mogelijk ook daarbuiten)? Welke obstakels komen we tegen? En wat is de rol van overheden in dit opzicht? Het ministerie van IenW en regio's willen inzicht krijgen in deze problemen door concrete pilots te starten in 7 regio's gericht op b.v. bewoners, werknemers, gehandicapten of personen die in nationale grensregio's wonen. Het doel? Praktische ervaring opdoen en er direct op inspelen om landelijke MaaS-services voor iedereen te bieden.

PTV Group
Hal 8 stand 08.405
PTV MaaS Modeller
Ons PTV MaaS Accelerator Program geeft u de handvatten om de impact van autonome voertuigen op te nemen in uw beleid. Ter beoordeling van investeringsbeslissingen voor tientallen jaren, waarmee zeer grote bedragen gemoeid zijn die misschien verkeerd ingezet worden. De PTV Group levert al tot een uur vooruit concrete verkeersvoorspellingen waar files gaan ontstaan, met op netwerkniveau hun impact en mogelijkheden om deze te minimaliseren. Ervaar zelf waarom de traditionele statische modellen verouderd en onbetrouwbaar zijn en maak kennis met de PTV Group voor verkeersmodellen. Denk hierbij aan Activity Based, Shared Mobility, macroscopisch dynamische simulaties, multimodale ketenverplaatsingen, fietsmodellering, dienstregeling gebaseerd openbaar vervoer en nog veel meer...

RideCell
Hal 8 stand 08.400
Platform voor Mobility as a Service
Een platform dat een aantal van de nieuwste en meest innovatieve mobiliteitsdiensten ter wereld mogelijk maakt. End-to-end oplossing die alle vormen van mobiliteit-als-service ondersteunt: autodelen, carpoolen, autoverhuur en zelfs vaste routediensten. Het Ridecell-platform integreert de technologie die nodig is om een standalone ridesharing- of autodelen-operatie uit te voeren, of een hybride service die beide combineert. End-to-end automatisering omvat het aan boord gaan van nieuwe rijders, het controleren van ID's, dynamische prijzen, rijderafstemming, ritplanning, betalingsverwerking, demand-supply balancing, persoonlijke instellingen en zelfs verwijzingsprogramma's en aanbiedingen.

Be-Mobile
Hal 8 stand 08.300
Traffic Management as a Service
Traffic Management as a Service verschilt radicaal van eerdere verkeerscentrales voor Traffic Management omdat een Service-concept gebaseerd is op een volledig digitaal en virtueel platform dat verkeersgegevens verwerkt en realtime informatie verstrekt. Om deze actuele informatiestroom te bereiken, worden de gegevens automatisch verwerkt en aan de gebruikers gedistribueerd, zodat operators niet langer verplicht zijn om schermen continu te bewaken. De voordelen van Verkeer als Managementsysteem zijn legio: burgers kunnen onmiddellijk toegang krijgen tot informatie over hun vervoermiddel of hun favoriete trajecten.

Shotl
Hal 9 stand 09.207
Go carless - autodeel platform
Shotl helpt steden en transportbedrijven bij het leveren van on-demand en flexibele transportdiensten die zich aanpassen aan de behoeften van reizigers, waarbij gebruikers worden gecombineerd op dezelfde manier binnen dezelfde gedeelde auto, busje of minibus.

AIPARK
Hal 9 stand 09.206
Artificial Intelligence en Parkeren
AIPARK ParkingCloud is het enige toegangspunt voor informatie over stadsparkeren. Dit omvat op AI gebaseerde beschikbaarheidsprognoses voor parkeerplaatsen op straat, evenals live feeds van duizenden sensoren voor on-street spots en off-street-faciliteiten. De ParkingCloud biedt gegevens met een hoge resolutie voor meer dan 140 steden in Duitsland. Onze API integreert naadloos met services op alle internet-enabled platforms: Connected Cars, Apps, Traffic Management Systemen enz.

Park Alert
Hal 9 stand 09.204
Park Alert sensor en app
ParkAlert is een extra service die de bewering rechtvaardigt dat bestuurders echt nooit te veel betalen voor 'gemeten' parkeren. ParkAlert biedt de mogelijkheid om de klanttevredenheid te vergroten door een praktisch voordelig accessoire aan te bieden. Een multifunctioneel accessoire dat kosten bespaart, stress voorkomt en de rijveiligheid en -comfort verbetert.

Park Smart Srl
Hal 9 stand 09.301
Smart Parking oplossing
Park Smart is een slimme onderneming voor parkeeroplossingen die er sterk van overtuigd is om het leven gemakkelijker te maken door slimme technologiediensten te ontwikkelen om nieuwe modellen voor stedelijke mobiliteit voor slimme steden te creëren. Bij Park Smart hebben we de visie om deze uitdaging te overwinnen door met onze technologiesoftware een bijdrage te leveren aan een efficiënter stadsleven, waardoor de burger kostbare tijd bespaart door stresssituaties te vermijden, vervuiling en verkeerscongestie te verminderen en positieve effecten te creëren van de kwaliteit van leven.

Parkisseo
Hal 9 stand 09.303
Hardware en software oplossingen voor slim parkeren
We ontwikkelen en leveren hardware- en softwareoplossingen speciaal voor slim parkeren:
  • apparaten op straat die voertuigen detecteren op parkeerplaatsen en informatie verzenden via LPWA-radionetwerk (Sigfox / Lora)
  • een app voor chauffeurs die hen leidt naar beschikbare parkeerplaatsen om hen heen
  • een webpagina voor parkeermanagers die alle statistieken weergeeft over hoe hun gebied wordt gebruikt
  • een app voor wetshandhavingsinstanties die hen waarschuwt wanneer een voertuig met een lange wachttijd wordt gedetecteerdWe ontwikkelen en leveren hardware- en softwareoplossingen speciaal voor slim parkeren:
  • apparaten op straat die voertuigen detecteren op parkeerplaatsen en informatie verzenden via LPWA-radionetwerk (Sigfox / Lora)
  • een app voor chauffeurs die hen leidt naar beschikbare parkeerplaatsen om hen heen
  • een webpagina voor parkeermanagers die alle statistieken weergeeft over hoe hun gebied wordt gebruikt
  • een app voor wetshandhavingsinstanties die hen waarschuwt wanneer een voertuig met een lange wachttijd wordt gedetecteerd
Mobian
Hal 9 stand 09.304
Global Airport & Urban Mobility diensten
We willen graag faciliteren bij het creëren van bereikbare, duurzame en toegankelijke locaties. Onze verbinding maakt de markt transparanter, ordelijker en gemakkelijker te boeken voor reizigers.

Pink Park
Hal 9 stand 09.305
Stedelijke parkeeroplossing op basis van IoT technologie
Pink Park is een online parkeermarktplaats met Internet of Things (IoT) -technologie, waarmee huis- en bedrijfseigenaren worden verbonden die geld willen verdienen aan het verhuren van parkeerplaatsen. De voordelige, eenvoudig te installeren, IoT-apparaten waarvoor patent is aangevraagd, maken cloud-based besturing van parkeerbarrières en garagedeuren mogelijk en bieden in real time bezettingsgegevens voor elke parkeerplaats. De smartphone-applicatie van het bedrijf biedt een gemakkelijk, leuk en informatief platform voor chauffeurs om te parkeren, te navigeren en te betalen.

KOWO
Hal 9 stand 09.307
Innovatieve carpool oplossing
Kowo is een mobiele en webapplicatie voor bedrijven die carpoolen organiseren en motiveren. We helpen collega's hun dagelijks woon-werkverkeer op een ecologische, economische en stressvrije manier te verbeteren. We bieden organisaties een alles-in-één oplossing die de mobiliteit van hun medewerkers verbetert.

CommuniThings
Hal 9 stand 09.311
Low Power wide area network slim parkeren
Forenzen worden in realtime via een mobiele app naar beschikbare plaatsen geleid. Nadat ze zijn geparkeerd, kunnen ze een betaalde of gratis parkeersessie starten en de resterende tijd in de app bijhouden.

Save-a-Space
Hal 9 stand 09.310
Personaliseerde parkeerdiensten
Save-a-Space is een parkeerdienst die persoonlijk is afgestemd op uw behoeften. Vermijd de stress van het zoeken naar een parkeerplaats in drukke stadscentra. Save-a-Space vindt uw plaats voor u en u kunt direct reserveren en betalen met de gebruiksvriendelijke Save-a-Space-app.

Open Move
Hal 9 stand 09.313
Software oplossing voor parkeren
OpenMove is een software-ecosysteem voor ticketing, beide geschikt voor transport en parkeren. OpenMove bestaat uit drie producten die onderling met elkaar zijn verbonden: een app voor operators en een app voor gebruikers en een webbeheerplatform voor transport- of parkeeragentschappen. Deze end-to-end oplossing werkt as-a-Service en vereist geen instelkosten, speciale hardware of specifieke technische competenties.

ENCO - Fliware
Hal 9 stand 09.322
Slimme reisplanner voor luchthavens
FLIWARE is een door FIWARE aangedreven mobiele app voor passagiers die hun "go-to / from / through-the-airport" -ervaring willen verbeteren en vereenvoudigen en hun reis slimmer willen maken. Door FLIWARE te gebruiken, verbeteren reizigers hun: beheer van transfers van / naar de luchthaven, via geïntegreerde informatie over de beste mobiliteitsopties; beheer van check-in / boarding tijd met real-time informatie; beheer van vrije tijd op de luchthaven door toegang te krijgen tot interactieve kaarten.

MobilityLab Verkeersonderneming & SmartwayZ.NL
Hal 9 stand 09.121
MobilityLab
Mobility Lab is een initiatief van De Verkeersonderneming en SmartwayZ.NL met als doel start-ups de mogelijkheid te bieden hun prototype in de praktijk te testen, zodat zij een volwaardig bedrijf worden. Voordat startups een impact hebben, moeten ze opschalen. Dit geldt in het bijzonder voor prototypes die van invloed zijn op wegen, openbaar vervoer en steden. Voordat u kunt opschalen, moeten startups hun prototypen in de praktijk bewijzen om klanten en investeerders te overtuigen. Een pilot (met echte gebruikers, in een echte situatie) is hiervoor essentieel. Mobility Lab biedt hiervoor voldoende ruimte in de regio's Rotterdam en Noord-Brabant.

MyCity360 Smart Parking Solutions
Hal 9 stand 09.117
Parkeer Platform
"MyCity360 Smart Parking Platform" maakt deel uit van de Smart City IoT (internet of things) reeks van ingeschakelde technologieën. We bieden veelomvattende oplossingen die steden en organisaties helpen om slimmer te worden en hun vermogen om zich aan te passen aan de fysieke, sociale en economische uitdagingen die een groeiend deel van de 21e eeuw en daarna zijn, vergroten.

Parking Spotter
Hal 9 stand 09.202
Parking Spotter: alle parkeerplaatsen in 1 oplossing
Parking Spotter is een zeer innovatieve oplossing die eindgebruikers helpt om de dichtstbijzijnde beschikbare parkeerplek en parkeerbezitters te vinden om de operationele stromen te verbeteren, en dit allemaal door de videobeelden te analyseren van alle camera's die op de parkeerplaats zijn geïnstalleerd. Parking Spotter verzamelt samen, onder één app, alle parkeerplaatsen in een stad / land, van openbare parkeerplaatsen, luchthavenparking, stadions, winkelcentra etc.

ISTMobil
Hal 9 stand 09.200
ISTMobil On-demand taxi systeem
ISTmobil is volledig vraaggericht. Voor passagiers betekent dit dat ze niet langer onbuigzame dienstregelingen of rigide lijnen hoeven aan te nemen. Vanaf nu kun je gemakkelijk van A naar B gaan op vaste tijden. ISTmobil brengt je veilig naar het dichtstbijzijnde treinstation, naar de dokter, naar een winkelcentrum of veilig terug naar huis na een avondje uit. Met ISTmobil betreedt u de toekomst van mobiliteit.

JAAN Innovations Pvt. Ltd.
Hal 9 stand 09.203
HawkEye Parking & Hawkeye Mobile Parking App
HawkEye USP van het platform is zijn gepatenteerde technologie van het gebruik van goedkope camera voor het bepalen van de parkeerbezetting. Een enkele camera kan het beeld van parkeerplaatsen verwerken met meerdere geparkeerde auto's, waardoor Hawk-Eye Platform een ​​zeer kosteneffectief systeem is. Met de IOS- en Android-apps voor parkeren kunnen chauffeurs op een bepaalde datum, tijdstip en duur een "slot" -niveau reserveren voor een bepaalde parkeerplaats. Bestuurders krijgen continu zicht op zijn geparkeerde auto door middel van de "show my ca" -functie.

AppyParking
Hal 9 stand 09.201
AppyParking app
Met één klik parkeren kan een bestuurder op afstand de beschikbare parkeerplaatsen identificeren met behulp van een mobiele telefoon en direct naar de beschikbare ruimte navigeren met de AppyParking-app. Zodra gearriveerd op de plek bevestigt de bestuurder zijn locatie in de app om een ​​parkeerbetalingssessie te starten. De sessie wordt automatisch beëindigd wanneer de chauffeur wegrijdt. One Click verzendt een e-mailbevestiging naar de bestuurder.

SWARCO
Hal 10 stand 10.103
EVOLT CONNECT
SWARCO's EVOLT CONNECT backoffice-oplossing voor het beheren van e-mobiliteit; cloud-gebaseerde gehoste oplossingen zoals "Traffic Management as a Service".

Siemens
Hal 12 stand 12.308
SiMobility oplossingen
Siemens zal zijn SiMobility-oplossingen en referenties presenteren om reizigers te ondersteunen bij hun end-to-end intermodale reis, inclusief het intermodale platform SiMobility Connect, dat het fundament vormt van onze Mobility as a Service-activiteiten. SiMobility-oplossingen zijn: Connect - het geïntegreerde mobiliteitsplatform, Flow - de app voor locatiegevoelige services tijdens het reizen, en JustGo - de handsfree Be-in / Be-out (BiBo) ticketingtechnologie.


Deel dit artikel:                   

Grootste laadonderzoek onder Nederlandse elektrische automobilisten gepubliceerd
Nieuwsbericht
Benoeming secretaris-generaal bij Infrastructuur en Waterstaat
Nieuwsbericht
Overname Infrasite
Nieuwsbericht
CityBarge wint de mobiliteitschallenge!
Nieuwsbericht
Totaal interview Infrasite Network met alle halve finalisten van de Mobiliteitschallenge, aangevuld met SOLID, over hun deelname
Artikel
Finalisten mobiliteitschallenge bekend
Weblogposting
Intertraffic Amsterdam moves to 23 - 26 march 2021
Nieuwsbericht
Subsidie brengt elektrisch rijden dichterbij
Nieuwsbericht
Intertraffic Summit & Demonstratie Programma
Weblogposting
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat daagt uit met mobiliteitschallenge
Nieuwsbericht
New format Intertraffic Awards 2020: new deadline entries 27 February 2020
Nieuwsbericht
ABB selected by IONITY for second phase of European charging network expansion
Nieuwsbericht
Plattelandsgemeenten zetten in op deelauto's
Nieuwsbericht
Arcadis helpt La Vuelta Holanda 2020 met mobiliteitsplannen
Nieuwsbericht
Meer openbare laadpalen vlakbij huis in Groningen
Nieuwsbericht
Pon Mobility Services en Retail wint MaaS-pilot Rotterdam Den Haag en airport
Nieuwsbericht
Veiligheidswinst rijhulpsystemen onvoldoende benut
Nieuwsbericht
Ministerie IenW en SHPV geven kwaliteit van parkeerdata extra impuls
Nieuwsbericht
Allego betreedt Scandinavische markt met High Power Charging-oplossingen tot 350 kW
Nieuwsbericht
Brabantse organisaties zoeken duurzame oplossing voor files in Brainport-regio: 'Collectief vervoer 2.0'
Nieuwsbericht
Siemens en VDL geven vorm aan toekomstige technologie voor elektrisch laden
Nieuwsbericht
Alle provincies hebben aandacht voor de fiets, maar ambitie en invulling verschillen
Nieuwsbericht
Rijksoverheid tekent voor halvering CO2-uitstoot in eigen mobiliteit
Nieuwsbericht


[Banners]