Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2017


Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten
Mobiliteit verandert in hoog tempo. Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten maken dat we ons in de toekomst op een andere manier gaan verplaatsen en op een andere manier met mobiliteit om zullen gaan. Om voorbereid te zijn op die toekomst en hier goed op in te kunnen spelen, ging de provincie een jaar lang in gesprek met professionals en betrokken Brabanders. Hoe verwachten zij zich in de toekomst te verplaatsen en wat verwachten ze van de overheid? In de digizine ‘De toekomst begint nu' wordt de balans van de dialoog opgemaakt: Brabanders blijken over het algemeen wel open te staan voor vernieuwende concepten maar zijn vaak onbekend met de mogelijkheden. Met experimenteren met nieuwe toepassingen in de praktijk wil de provincie inwoners en gebruikers bekend maken met nieuwe concepten.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Als provincie pakken we niet alleen knelpunten op korte termijn aan, maar bereiden we ons uiteraard ook voor op de uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. Welke investeringen moeten we nu doen om die zelfrijdende auto mogelijk te maken? Hebben mensen straks nog behoefte aan een bus waarvoor ze op een bepaalde tijd voor bij een bushalte moeten wachten? Hoe gaan we om met privacy van alle data die gebruikt kunnen worden om mobiliteitsdiensten op te zetten? Een jaar lang hebben we op verschillende manieren het gesprek gevoerd met professionals en Brabanders over nieuwe concepten van mobiliteit, welke rol de overheid daarin speelt en hoe we hierin optimaal met andere partijen samen kunnen werken.”

Experimenten
Ook andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen blijken dezelfde vragen te hebben als het gaat om de toekomst van mobiliteit. Veel Brabanders die deelnamen aan bijeenkomsten of de uitgebreide enquête invulden bleken nog geen concreet beeld te hebben van de mogelijkheden als deelconcepten, autonoom rijden en het slimmer vervoeren van goederen. ”We zitten samen in dezelfde zoektocht en een hele duidelijke richting is nog niet aan te wijzen. De gevoerde dialoog heeft ons wel bevestigd dat we als provincie al goed inspelen op ontwikkelingen en daarin ook een voortrekkersrol hebben. Binnen het programma SmartwayZ.NL en met de testomgeving voor nieuwe mobiliteitsdiensten op onze wegen maken wij toepassing van innovaties in de praktijk mogelijk en versnellen we de ontwikkeling daarvan. We zullen die experimenten verder uitbreiden. Met pilots met autonoom en coöperatief rijden en nieuwe mobiliteitssystemen op onze wegen en door te experimenteren met nieuwe vervoersconcepten binnen ons openbaar vervoer. Zo versnellen we toepassing van nieuwe technieken en kunnen we mensen er meer bekend mee maken,” aldus Van der Maat.

Augmented Reality
De opbrengsten van de dialoog zijn opgenomen in de digizine ‘De toekomst begint nu' en worden gepresenteerd op de Dutch Design Week (DDW) van 21 oktober tot en met 29 oktober in Eindhoven. Via een Augmented Reality-ervaring kunnen mensen de resultaten uit de dialoog zelf zien en horen. De stand van de provincie staat op het Ketelhuisplein op Eindhoven Strijp-S en is tijdens de gehele Dutch Design Week dagelijks geopend tussen 11.00 en 18.00 uur, met een extra opening op vrijdagavond 20 oktober tussen 20.00 en 23.30 uur.

Meer informatie
Digizine ‘De toekomst begint nu'Deel dit artikel:                   

Ruim kwart huishoudens heeft geen motorvoertuig
Nieuwsbericht
LeasePlan: Maandelijkse kosten elektrische auto's dalen heel hard
Nieuwsbericht
Ruim 40 bedrijven willen helft minder CO2 uitstoten bij zakelijke reizen
Nieuwsbericht
Sterke stijging aantal volledig elektrische auto's
Nieuwsbericht
Betere mobiliteit vraagt andere keuzes
Nieuwsbericht
Low Car Diet: werkgevers aan zet CO2-uitstoot woon-werkverkeer te beperken
Nieuwsbericht
Europese steden onderschatten potentieel van fietsers en voetgangers
Nieuwsbericht
Henk de Jong nieuwe algemeen directeur PBLQ
Nieuwsbericht
'Verkeer, Mobiliteit & Parkeren' wordt 'Vakbeurs Mobiliteit'
Weblogposting
EU-commissie co-financiert MEGA-E project met 29 miljoen euro
Nieuwsbericht
Transferium Maasvlakte geopend
Nieuwsbericht
Van Veldhoven opent testlab voor onderzoek naar laden elektrische auto's
Nieuwsbericht
Europa nog niet klaar voor elektrische auto
Nieuwsbericht
App TimesUpp breidt diensten uit in Zuid-Nederland voor SmartwayZ.NL
Nieuwsbericht
Dag van de Rail 2018: Hoe bereikbaar is het Noorden van Nederland?
Weblogposting
Miljoenen extra voor vergroening transport
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam 2018: Winning mix of business, content & networking
Nieuwsbericht
Winnaars Intertraffic Amsterdam 2018 Innovation Award bekend
Nieuwsbericht
Amsterdam, the place to be for Smart Mobility
Weblogposting
Interview met Caspar de Jonge, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, over Smart Mobility en Intertraffic Amsterdam
Artikel
Interview met Freek van der Valk, Swarco Nederland, over Intertraffic Amsterdam 2018, Talking Traffic, iVRI en de showcase N205
Artikel
Hogere veiligheid tijdens wegwerkzaamheden dankzij slimme Smart Mobility toepassingen van EBO van Weel
Intertraffic - stand 01.350 - Hal 1
Weblogposting
Loop de MaaSRoute tijdens Intertraffic Amsterdam 2018
Weblogposting
[Banners]