Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2017


Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten
Mobiliteit verandert in hoog tempo. Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten maken dat we ons in de toekomst op een andere manier gaan verplaatsen en op een andere manier met mobiliteit om zullen gaan. Om voorbereid te zijn op die toekomst en hier goed op in te kunnen spelen, ging de provincie een jaar lang in gesprek met professionals en betrokken Brabanders. Hoe verwachten zij zich in de toekomst te verplaatsen en wat verwachten ze van de overheid? In de digizine ‘De toekomst begint nu' wordt de balans van de dialoog opgemaakt: Brabanders blijken over het algemeen wel open te staan voor vernieuwende concepten maar zijn vaak onbekend met de mogelijkheden. Met experimenteren met nieuwe toepassingen in de praktijk wil de provincie inwoners en gebruikers bekend maken met nieuwe concepten.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Als provincie pakken we niet alleen knelpunten op korte termijn aan, maar bereiden we ons uiteraard ook voor op de uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. Welke investeringen moeten we nu doen om die zelfrijdende auto mogelijk te maken? Hebben mensen straks nog behoefte aan een bus waarvoor ze op een bepaalde tijd voor bij een bushalte moeten wachten? Hoe gaan we om met privacy van alle data die gebruikt kunnen worden om mobiliteitsdiensten op te zetten? Een jaar lang hebben we op verschillende manieren het gesprek gevoerd met professionals en Brabanders over nieuwe concepten van mobiliteit, welke rol de overheid daarin speelt en hoe we hierin optimaal met andere partijen samen kunnen werken.”

Experimenten
Ook andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen blijken dezelfde vragen te hebben als het gaat om de toekomst van mobiliteit. Veel Brabanders die deelnamen aan bijeenkomsten of de uitgebreide enquête invulden bleken nog geen concreet beeld te hebben van de mogelijkheden als deelconcepten, autonoom rijden en het slimmer vervoeren van goederen. ”We zitten samen in dezelfde zoektocht en een hele duidelijke richting is nog niet aan te wijzen. De gevoerde dialoog heeft ons wel bevestigd dat we als provincie al goed inspelen op ontwikkelingen en daarin ook een voortrekkersrol hebben. Binnen het programma SmartwayZ.NL en met de testomgeving voor nieuwe mobiliteitsdiensten op onze wegen maken wij toepassing van innovaties in de praktijk mogelijk en versnellen we de ontwikkeling daarvan. We zullen die experimenten verder uitbreiden. Met pilots met autonoom en coöperatief rijden en nieuwe mobiliteitssystemen op onze wegen en door te experimenteren met nieuwe vervoersconcepten binnen ons openbaar vervoer. Zo versnellen we toepassing van nieuwe technieken en kunnen we mensen er meer bekend mee maken,” aldus Van der Maat.

Augmented Reality
De opbrengsten van de dialoog zijn opgenomen in de digizine ‘De toekomst begint nu' en worden gepresenteerd op de Dutch Design Week (DDW) van 21 oktober tot en met 29 oktober in Eindhoven. Via een Augmented Reality-ervaring kunnen mensen de resultaten uit de dialoog zelf zien en horen. De stand van de provincie staat op het Ketelhuisplein op Eindhoven Strijp-S en is tijdens de gehele Dutch Design Week dagelijks geopend tussen 11.00 en 18.00 uur, met een extra opening op vrijdagavond 20 oktober tussen 20.00 en 23.30 uur.

Meer informatie
Digizine ‘De toekomst begint nu'Deel dit artikel:                   

Investering van 1,25M voor startup Hardt Hyperloop
Nieuwsbericht
Intertraffic Amsterdam 2018: Slimme mobiliteitsoplossingen voor verkeersdoorstroming
Weblogposting
Doorbraak voor elektrische deelauto’s in woningbouwprojecten
Nieuwsbericht
Multi-brand Truck Platooning will become a reality in Europe
Nieuwsbericht
15 Nominees Intertraffic Amsterdam Innovation Award 2018
Nieuwsbericht
Sector elektrisch vervoer groeit in 2 jaar met 40 %
Nieuwsbericht
Interview met Jacques Goddijn, CEO van HR Groep, over ITSUP tijdens Intertraffic Amsterdam 2018
Artikel
Intertraffic Amsterdam is getting ready for its largest edition to date
Weblogposting
Amsterdam bereidt zich voor op auto’s van de toekomst
Nieuwsbericht
Soepel elektrisch rijden in Benelux
Nieuwsbericht
Prestigieus Europees ITS congres komt naar Nederland in 2019
Nieuwsbericht
Save the Date - Control Room Event 2018 van 10 tot en met 13 april 2018
Weblogposting
SWARCO iTC2- iVRI gecertificeerd volgens nieuwe NEN norm 3384 met intergroentijden
Weblogposting
SWARCO verkeersregelkundige ITS applicaties met open source tooling
Weblogposting
Nieuwe wet maakt testen auto’s met bestuurders op afstand mogelijk
Nieuwsbericht
Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017: Ruim 2.200 vakgenoten op bezoek
Weblogposting
Mobiliteit van Nederlanders in beeld
Nieuwsbericht
Ellen Lastdrager-van der Woude Managing Director Traffic & Transport TNO
Nieuwsbericht
CBS onderzoek Verplaatsingen in Nederland
Nieuwsbericht
Interview met Ineke Meijer namens de Provincie Gelderland over het Partnership Talking Traffic
Artikel
Lezingen van topniveau bij Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017
Weblogposting
Oost-Nederland zet in op Slimme Mobiliteit
Nieuwsbericht
Samenwerking Noord-Brabant en Ohio voor Smart en Green Mobility
Nieuwsbericht
[Banners]
[Andere events]