Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2017


Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten
Mobiliteit verandert in hoog tempo. Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten maken dat we ons in de toekomst op een andere manier gaan verplaatsen en op een andere manier met mobiliteit om zullen gaan. Om voorbereid te zijn op die toekomst en hier goed op in te kunnen spelen, ging de provincie een jaar lang in gesprek met professionals en betrokken Brabanders. Hoe verwachten zij zich in de toekomst te verplaatsen en wat verwachten ze van de overheid? In de digizine ‘De toekomst begint nu' wordt de balans van de dialoog opgemaakt: Brabanders blijken over het algemeen wel open te staan voor vernieuwende concepten maar zijn vaak onbekend met de mogelijkheden. Met experimenteren met nieuwe toepassingen in de praktijk wil de provincie inwoners en gebruikers bekend maken met nieuwe concepten.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Als provincie pakken we niet alleen knelpunten op korte termijn aan, maar bereiden we ons uiteraard ook voor op de uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. Welke investeringen moeten we nu doen om die zelfrijdende auto mogelijk te maken? Hebben mensen straks nog behoefte aan een bus waarvoor ze op een bepaalde tijd voor bij een bushalte moeten wachten? Hoe gaan we om met privacy van alle data die gebruikt kunnen worden om mobiliteitsdiensten op te zetten? Een jaar lang hebben we op verschillende manieren het gesprek gevoerd met professionals en Brabanders over nieuwe concepten van mobiliteit, welke rol de overheid daarin speelt en hoe we hierin optimaal met andere partijen samen kunnen werken.”

Experimenten
Ook andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen blijken dezelfde vragen te hebben als het gaat om de toekomst van mobiliteit. Veel Brabanders die deelnamen aan bijeenkomsten of de uitgebreide enquête invulden bleken nog geen concreet beeld te hebben van de mogelijkheden als deelconcepten, autonoom rijden en het slimmer vervoeren van goederen. ”We zitten samen in dezelfde zoektocht en een hele duidelijke richting is nog niet aan te wijzen. De gevoerde dialoog heeft ons wel bevestigd dat we als provincie al goed inspelen op ontwikkelingen en daarin ook een voortrekkersrol hebben. Binnen het programma SmartwayZ.NL en met de testomgeving voor nieuwe mobiliteitsdiensten op onze wegen maken wij toepassing van innovaties in de praktijk mogelijk en versnellen we de ontwikkeling daarvan. We zullen die experimenten verder uitbreiden. Met pilots met autonoom en coöperatief rijden en nieuwe mobiliteitssystemen op onze wegen en door te experimenteren met nieuwe vervoersconcepten binnen ons openbaar vervoer. Zo versnellen we toepassing van nieuwe technieken en kunnen we mensen er meer bekend mee maken,” aldus Van der Maat.

Augmented Reality
De opbrengsten van de dialoog zijn opgenomen in de digizine ‘De toekomst begint nu' en worden gepresenteerd op de Dutch Design Week (DDW) van 21 oktober tot en met 29 oktober in Eindhoven. Via een Augmented Reality-ervaring kunnen mensen de resultaten uit de dialoog zelf zien en horen. De stand van de provincie staat op het Ketelhuisplein op Eindhoven Strijp-S en is tijdens de gehele Dutch Design Week dagelijks geopend tussen 11.00 en 18.00 uur, met een extra opening op vrijdagavond 20 oktober tussen 20.00 en 23.30 uur.

Meer informatie
Digizine ‘De toekomst begint nu'Deel dit artikel:                   

Volg bij Andes korte gebruikerstraining 'LTC TVM in de praktijk' tijdens Vakbeurs Mobiliteit
Weblogposting
Andes: Koppeling met Mozard voor Midden-Drenthe
Weblogposting
'Laat elektrische auto met laadpalen communiceren in open universele taal'
Nieuwsbericht
Universitaire ziekenhuizen zetten medewerkers op de fiets
Nieuwsbericht
Elektrische voertuigen opladen zonder stekker
Nieuwsbericht
Nieuwe visie Noord-Brabant: Van openbaar vervoer naar gedeelde mobiliteit
Nieuwsbericht
Rijk, regio en bedrijven: samenwerken aan vervoer van de toekomst
Nieuwsbericht
Toestemming Flixbus voor langeafstandvervoer in Noord-Brabant
Nieuwsbericht
KNV: Kabinet, denk groter als het gaat om mobiliteit
Nieuwsbericht
IenW maakt werk van veilige en duurzame mobiliteit
Nieuwsbericht
Samen over het nieuwe fietspad N280 - Leeuwen
Nieuwsbericht
Omzet transportsector blijft groeien
Nieuwsbericht
Succesvol fietsstimuleringsprogramma B-Riders krijgt vervolg
Nieuwsbericht
Een kijkje in de 'groenste' transferiumgarage van Nederland
Nieuwsbericht
'Slimme Reis!' biedt alternatieven autoverkeer A2 Weert - Eindhoven
Nieuwsbericht
Extra laadpunten Nederland voor duurzaam vervoer
Nieuwsbericht
Alstom shareholders approve combination with Siemens' Mobility business
Nieuwsbericht
Eindhoven Airport proefcasus voor duurzame ontwikkeling luchtvaart
Nieuwsbericht
Arcadis, Berenschot en Posad winnen 9 raamcontracten van IenW
Nieuwsbericht
Temperatuurgevoelige producten vragen om extra aandacht
Weblogposting
Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert in automatisch vervoer
Nieuwsbericht
The Future Mobility Network en Vakbeurs Mobiliteit ondertekenen partnership
Weblogposting
LeasePlan en Allego versnellen overgang naar emissievrije mobiliteit
Nieuwsbericht
[Banners]