Foto: Ivo Ketelaar
Nieuwsbericht | Datum: 23-10-2017


Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten
Mobiliteit verandert in hoog tempo. Elektrische en zelfrijdende auto’s, e-bikes en nieuwe deeldiensten maken dat we ons in de toekomst op een andere manier gaan verplaatsen en op een andere manier met mobiliteit om zullen gaan. Om voorbereid te zijn op die toekomst en hier goed op in te kunnen spelen, ging de provincie een jaar lang in gesprek met professionals en betrokken Brabanders. Hoe verwachten zij zich in de toekomst te verplaatsen en wat verwachten ze van de overheid? In de digizine ‘De toekomst begint nu' wordt de balans van de dialoog opgemaakt: Brabanders blijken over het algemeen wel open te staan voor vernieuwende concepten maar zijn vaak onbekend met de mogelijkheden. Met experimenteren met nieuwe toepassingen in de praktijk wil de provincie inwoners en gebruikers bekend maken met nieuwe concepten.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Als provincie pakken we niet alleen knelpunten op korte termijn aan, maar bereiden we ons uiteraard ook voor op de uitdagingen waar we in de toekomst mee te maken krijgen. Welke investeringen moeten we nu doen om die zelfrijdende auto mogelijk te maken? Hebben mensen straks nog behoefte aan een bus waarvoor ze op een bepaalde tijd voor bij een bushalte moeten wachten? Hoe gaan we om met privacy van alle data die gebruikt kunnen worden om mobiliteitsdiensten op te zetten? Een jaar lang hebben we op verschillende manieren het gesprek gevoerd met professionals en Brabanders over nieuwe concepten van mobiliteit, welke rol de overheid daarin speelt en hoe we hierin optimaal met andere partijen samen kunnen werken.”

Experimenten
Ook andere overheden, marktpartijen en kennisinstellingen blijken dezelfde vragen te hebben als het gaat om de toekomst van mobiliteit. Veel Brabanders die deelnamen aan bijeenkomsten of de uitgebreide enquête invulden bleken nog geen concreet beeld te hebben van de mogelijkheden als deelconcepten, autonoom rijden en het slimmer vervoeren van goederen. ”We zitten samen in dezelfde zoektocht en een hele duidelijke richting is nog niet aan te wijzen. De gevoerde dialoog heeft ons wel bevestigd dat we als provincie al goed inspelen op ontwikkelingen en daarin ook een voortrekkersrol hebben. Binnen het programma SmartwayZ.NL en met de testomgeving voor nieuwe mobiliteitsdiensten op onze wegen maken wij toepassing van innovaties in de praktijk mogelijk en versnellen we de ontwikkeling daarvan. We zullen die experimenten verder uitbreiden. Met pilots met autonoom en coöperatief rijden en nieuwe mobiliteitssystemen op onze wegen en door te experimenteren met nieuwe vervoersconcepten binnen ons openbaar vervoer. Zo versnellen we toepassing van nieuwe technieken en kunnen we mensen er meer bekend mee maken,” aldus Van der Maat.

Augmented Reality
De opbrengsten van de dialoog zijn opgenomen in de digizine ‘De toekomst begint nu' en worden gepresenteerd op de Dutch Design Week (DDW) van 21 oktober tot en met 29 oktober in Eindhoven. Via een Augmented Reality-ervaring kunnen mensen de resultaten uit de dialoog zelf zien en horen. De stand van de provincie staat op het Ketelhuisplein op Eindhoven Strijp-S en is tijdens de gehele Dutch Design Week dagelijks geopend tussen 11.00 en 18.00 uur, met een extra opening op vrijdagavond 20 oktober tussen 20.00 en 23.30 uur.

Meer informatie
Digizine ‘De toekomst begint nu'Deel dit artikel:                   

Ellen Lastdrager-van der Woude Managing Director Traffic & Transport TNO
Nieuwsbericht
CBS onderzoek Verplaatsingen in Nederland
Nieuwsbericht
Interview met Ineke Meijer namens de Provincie Gelderland over het Partnership Talking Traffic
Artikel
Lezingen van topniveau bij Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017
Weblogposting
Oost-Nederland zet in op Slimme Mobiliteit
Nieuwsbericht
Samenwerking Noord-Brabant en Ohio voor Smart en Green Mobility
Nieuwsbericht
Zelfrijdende auto kansloos zonder aanpassingen in verkeersinfrastructuur in Nederland
Artikel
6 Redenen om Verkeer, Mobiliteit & Parkeren te bezoeken
Weblogposting
Automobilisten onbekend met technologische mogelijkheden eigen auto
Nieuwsbericht
14 Europese steden in top 20 Arcadis Sustainable Cities Mobility Index
Nieuwsbericht
InnoEnergy en World Alliance ondertekenen belangrijke overeenkomst
Nieuwsbericht
Denk mee over mobiliteit in Limburg in de toekomst!
Nieuwsbericht
Mobiliteitsbeeld 2017: 60 procent van alle reizigerskilometers per auto
Nieuwsbericht
Ontmoet Andes tijdens Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017 op stand 2.121!
Weblogposting
Toekomst van mobiliteit: onbekendheid en inzet experimenten
Nieuwsbericht
LeasePlan en TomTom Telematics werken samen om connected car te realiseren
Nieuwsbericht
Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017: Slimme mobiliteit als nationaal speerpunt
Weblogposting
Nederland nog lang niet klaar voor emissieloos elektrisch rijden
Artikel
Shell zet volgende stap in elektrische mobiliteit met overname NewMotion
Nieuwsbericht
Onderzoek: hyperloop biedt kansen voor Nederland
Nieuwsbericht
Verkeer, Mobiliteit & Parkeren 2017: Duurzaam de wereld rond
Weblogposting
Siemens and Alstom join forces to create a European Champion in Mobility
Nieuwsbericht
Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
Nieuwsbericht
[Banners]


[Top events]
[Andere events]